Chet elliklar uchun o`zbek tili

Muallif: Rafiyev А
Nashr etilgan yili: 1997
Nashriyot: Toshkent
Turi: Lug'at
Adabiyot tili: o'zbek(lotin)
UDK raqami: 809 437 5
Adabiyot hajmi: 59 Kb
Formati: pdf

Ko'chirib olishKo'rishXabar jo'natish

Mavjud emas!!!
Forscha - O'zbekcha va O'zbekcha - Forscha tilshunoslik terminlari lug'ati

Muallif: Qurbonbekov A.
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: Toshkent
Turi: Lug'at
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.66 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Lug'atning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Диёнат

Muallif: Одил Ёкубов
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 10948 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Дунёнинг ишлари

Muallif: Уткир Хошимов
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 6516 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Истиклол Кахрамонлари

Muallif: Абдулла Авлоний
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 511 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бузилган Улкага

Muallif: Чулпон
Nashr etilgan yili: 1922
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 426 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Дафтар Хошиясидаги битиклар

Muallif: Ўткир Ҳошимов
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 269 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Жиноятнинг узун йўли

Muallif: Тоҳир Малик
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 841 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Оқ Каптар

Muallif: Лев Брандт
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 490 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Банкир (роман)

Muallif: Лесли Уоллер
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2217кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мусаффо осмон

Muallif: Кришан Чандар
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 446 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Davron

Muallif: Tohir Malik
Nashr etilgan yili: 1978
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 236 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Алангали йилларим

Muallif: Мухтор Расулов
Nashr etilgan yili: 2003
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,08 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Амир темур хикоялари

Muallif: Бурибой Ахмедов
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 2,20 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Жизнь и общественно-политическая

Muallif: Амир темур
Nashr etilgan yili: 1999
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 19,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Спитамен

Muallif: Камар Амон
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 13,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Юлдузли тунлар

Muallif: ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВ
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 15,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Маслак ул-муттақин

Muallif: Сўфи Оллоҳёр
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 14,2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Сардобалар

Muallif: МУХАММАД АЛИ
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 16,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ТАЛВАСА

Muallif: ТОҲИР МАЛИК
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 15,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Шохи зинда

Muallif: Иброхим микоил
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 23,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Alkimyogar

Muallif: Paolo Koelo
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 265 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ҳумоюн ва Акбар – Авлодлар довони

Muallif: Пиримқул Қодиров
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2,40 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
chiroq yonar tun bo'yi

Muallif: Skand tayal
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 496 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Чолиқуши

Muallif: Рашод Нури Гунтекин
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1.64 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Devoni hikmat

Muallif: Xoja Ahmad Yassaviy
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 263 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Falak

Muallif: Tohir Malik
Nashr etilgan yili: 1973
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 336 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мусаффо осмон

Muallif: Кришан Чандар
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 445 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Karvon Yo'llari

Muallif: Sarvinoz Musatdinova
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 333 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Sharq allomalari va ma'rifatparvar adiblar

Muallif: G Niyozov
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 20.9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
От кишнаган оқшом

Muallif: Тоғай Мурод
Nashr etilgan yili: 1979
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 490 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ов (қисса)

Muallif: Тоҳир Малик
Nashr etilgan yili: 1996
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 361 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Охирзамон нишоналари

Muallif: Чингиз Айтматов
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1.34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
BOLALIK

Muallif: Oybek
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.20 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
SAYLANMA

Muallif: O’lmas Umarbekov
Nashr etilgan yili: 1994
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.37 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ўткан кунлар

Muallif: Абдулла Қодирий
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.51 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Очерк творчества

Muallif: Максим горький
Nashr etilgan yili: 1953
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 72.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ТАНЛАНАН АСАРЛАР

Muallif: Абай Қунонбоев
Nashr etilgan yili: 1961
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 3,56мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Истиклол кахромонлари

Muallif: Абдулло Авлоний
Nashr etilgan yili: 1998
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 72,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Александр грин

Muallif: Прохоров Е
Nashr etilgan yili: 1970
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 9,35 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
УТМАГАН КУНЛАР

Muallif: Зокирова Гулчеҳра
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1,45 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Истории знаменитых полотен

Muallif: Василий Андреевич Тропинин
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 35,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
болалик хотираларим

Muallif: Мусо тошмухаммад угли ойбек
Nashr etilgan yili: 2015
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 33 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
В шестидесятые годы

Muallif: В Кирпотин
Nashr etilgan yili: 1966
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 65,2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Есенин и Народная поэзия

Muallif: В. В. Коржан
Nashr etilgan yili: 1969
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 20,5 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Жалолиддин Мангуберди

Muallif: Нурёгди тошев
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 841 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ИМОМ АЛ-БУХОРИЙ - МУҲАДДИСЛАР СУЛТОНИ

Muallif: Усмонхон ҳожи Темурхон ўғли ва Бахтиер Набихон ўғли
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1,95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ЖАҲЛННАМ ПОЕЗДИ

Muallif: ИСАК ТУРК
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 9,97 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Машраб

Muallif: Замира Исхокова
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 997 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Қуръон қиссалари

Muallif: Неъматулло Муҳамедов
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 7,02 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
ТЎРТ УЛЎС ТАРИХИ

Muallif: МИРЗО УЛУҒБЕК
Nashr etilgan yili: 1994
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 10,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Асарлар

Muallif: Мавлоно Муқамий
Nashr etilgan yili: 1974
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,37 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Улуғимсан Ватаним

Muallif: Муҳаммад Юсуф
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 4,38 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
По ту сторону Босфора

Muallif: Тереза Ревэй
Nashr etilgan yili: 1918
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,90 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Оламларга порлади куёш

Muallif: Ахмад Лутфий
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 10,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Поэт человек

Muallif: Сергей Есенин
Nashr etilgan yili: 1973
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 25.7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Танланган асарлар

Muallif: Махмудхужа бехбудий
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 6.95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Фозил одамлар шархи

Muallif: АБУ НАСР ФОРОБИИ
Nashr etilgan yili: 1993
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 10,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хайям и Шекспир

Muallif: Фоат султанбеков
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,58 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хикматлар

Muallif: АЛИШЕР НАВОИИ
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 664 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Bahor qaytmaydi

Muallif: O'tkir Xoshimov
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 4,30 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Юсуф ва Зулайхо

Muallif: Рамз бобожон
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,87 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Лермантов на Кавказе

Muallif: А В Попов
Nashr etilgan yili: 1954
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 23,3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Лирика лермантова

Muallif: С наворчатов
Nashr etilgan yili: 1970
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 5,70 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мондо

Muallif: Ле клезио
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 3,17 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Муборак мактублар

Muallif: Говур гулом
Nashr etilgan yili: 1987
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 27,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мухокамат ал-лугатайн

Muallif: А усманов
Nashr etilgan yili: 1987
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 15,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хамдам

Muallif: Рафик мухтор
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 6,83 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бахоуддин накшбанд

Muallif: Гулчехра Наврузова
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 577 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Насруллохон

Muallif: Кахрамон ражабов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,30 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Нур кукунлари

Muallif: Зебо мирзо
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Нурафшон умр

Muallif: Рахим тохиров
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,95 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бобур

Muallif: Эргаш очилов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 806 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мужизакор очлик

Muallif: Пол брегг
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 3,27 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Куёшли тонг

Muallif: Темурбек поёнов
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 1,02 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Трагедия пушкина

Muallif: Б. П. городецкий
Nashr etilgan yili: 1969
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 18,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Убайдуллахон

Muallif: Кахрамон ражабов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 816 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
немисча-русча-узбекча

Muallif: Дилором исроилова
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,34 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
русско-узбекский словарь

Muallif: Х В Салимов
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 8,62 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Фалсафа

Muallif: И М муминов
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Крилл
Adabiyot hajmi: 27,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Yarim o‘tkazgichlar fizikasi

Muallif: E .N .N azirov
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
nemischa-о ‘zbekchа tematik lug‘at

Muallif: Maxmudov Alisher Yo‘doshevich
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,75 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
0‘zbekcha-ruscha lug‘at

Muallif: A. Hojiyev
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7,23 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Зилзила

Muallif: Саид Аҳмад
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2,73 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
бухородан берлинга

Muallif: АЪЗАМ АХТАМОВ
Nashr etilgan yili: 1971
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 8,32 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Атиргул

Muallif: САЛИМ АШУР
Nashr etilgan yili: 1994
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 941 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Атмосфера физикаси

Muallif: А .АЪЗАМОВ
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2,38 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Девону лугатит турк

Muallif: Ғ. АБДУРАҲМОНОВ
Nashr etilgan yili: 1967
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 16,1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Inglizcha - o‘zbekcha lug'at

Muallif: Lutfullo Jo‘rayev
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 9,65 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Ижтимоий ҳимоя

Muallif: Саидов М.X
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 12.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Табассум хам таассув

Muallif: СОБИР АБДУЛЛА
Nashr etilgan yili: 1973
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 1,84 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Согинч шамоли

Muallif: Зокир мажид
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 675 кб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Тафсири ирфон

Muallif: Муфтий УСМОНХОН АЛИМОВ
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 16,9 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Тилсим

Muallif: Хайдар яхёев
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 11,8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Мингтиллонинг кабоби

Muallif: Хўжамурод Тоштемиров
Nashr etilgan yili: 2014
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 3,68 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Бахтсизлар

Muallif: Қаипбергенов Т
Nashr etilgan yili: 1999
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 11,4 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Чамбилбелнинг ойдаласи

Muallif: Собир ЎНАР
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 6,85мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Усмон хужа

Muallif: кахрамон ражабов
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 6,85мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Хозирги замон табиатшунослиги

Muallif: Бахтиёр тураев
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 23,7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Les belles images

Muallif: Simone beauvoir
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 2.75 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Октавиан Август

Muallif: Ричард холланд
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 22,6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Lazer fizikasi

Muallif: Х. Х Xadjimuxamedov
Nashr etilgan yili: 2005
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 2.33 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Озодликнинг машккатли йули

Muallif: ҒАФФОР ҲОТАМОВ
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 4.35 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
История жизни, история души

Muallif: Ариадна Эфрон
Nashr etilgan yili: 2008
Nashriyot: TDSHI
Turi: Адабиёт
Adabiyot tili: крилл
Adabiyot hajmi: 7,89 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali til o'rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.