PDF Печать E-mail
O`zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida

Muallif: Karimov I
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 216 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanmada yangi tariximizning hal qiluvchi pallasida mustaqillik arafasida qanday vaziyatlar bo`lganligi yoritilgan.
Arab tili

Muallif: Begmatova B
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 45.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanma ToshDSHI va arab tili o`rgatiladigan boshqa oliy o`quv yurtlari 2-3kurs talabalari uchun.
Tarjima nazariyasi va amaliyoti

Muallif: Ochilov E
Nashr etilgan yili: 2012
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 83.8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o`quv qo`llanma ToshDSHI sharq filologiyasi va falsafa JOT fakultetlarining 4-kurs talabalari uchun mo`ljallangan.
Arab tili

Muallif: Ismoilova Y
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 20.8 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur ko`llanma 2-3- bosqich arab tili fanidan tarjima matnlarni tarjima qilish uchun mo`ljallangan.
Arab tili stilistikasi

Muallif: Nosirova M
Nashr etilgan yili: 2011
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 37.2 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanma arab tili yo`nalishlari uchun mo`ljallangan.
Arab tili oq'itishni jadallashtirish

Muallif: Soipova N
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 15.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv ko'llanma Arab tili o`qitishni jadallashtirish uchun mo`ljallangan.
Buyuk ipak svilizatsiyalararo muloqot yo`li

Muallif: Mamarahimova B
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 15.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Oliy o`quv yurtlari 3-kurs talabalari uchun mo`ljallangan.
Koreya falsafasi

Muallif: Ahmedova M
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 22.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv qo'llanmada koreys falsafasining tarixi va xozirgi zamon falsafiy qarashlar yoritilgan.
Mumtoz arab adabiyoti

Muallif: Ziyovuddinova M
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 22.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o'quv ko'llanma mumtoz arab adabiyoti bo`yicha ilk bor yaratilgan bo`libToshDSHI talabalari uchun no`ljallangan.
Turk adabiyoti

Muallif: Alimbekov A
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 22.3 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o`quv qo`llanma turk adabiyoti o`rni va ahamiyati til o`rganayotgan mamlakat adabiyoti xalq og`zaki ijodi xaqida malumot berilgan
Urdu tili leksikologiyasi

Muallif: Abdurahmonova M
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 48.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanmada talabalarda urdu tilida so`z yasalishiga oid xodisalarni belgilashga ko`nikmalarni shaklantirishga urg`u berilgan.
Malaziya tili

Muallif: Mirzayeva F
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 48.1 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanma malaziya tilining tovush va morfologik tuzilishini o`rganish uchun yaratilgan.
O`rganilayotgan mamlakatda til vaziyati

Muallif: Begizova X
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 13.7 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanma fanning asosiy tamoyillari nazariya uchun mo`ljallangan.
Urdu tili

Muallif: Xolmirzayev T
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 11.3мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o`quv qo`llanma urdu tilihi o`rganayotgan 3-kurslar uchun.
Filologiyaning ilmiy tadqiqot metodlari

Muallif: Shomatov T.
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 10.6 мб
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu qo`llanma magistiratura yo`nalishi uchun mo`ljallangan.
ENGLISH FOR ECONOMY FACULTY STUDENTS

Muallif: T.S. RASULOV K.S. RAHMONBERDIYEVA
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o‘quv qo‘llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.88 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur “Iqtisodchilar uchun ingliz tili” o‘quv qo‘llanmasi 304 soatga mo‘ljallangan bo‘lib, uning asosiy maqsadi muloqotning lingvistik va nolingvistik ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali til o‘rganishning umumiy va maxsus jihatlarini rivojlantirishga qaratilgan.
Особенности научно- технической и инновационной политики стран СНГ,
Ближнего и Среднего Востока

Muallif: Абулкасимов Х.П. Расулов Т.С.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: kirill
Adabiyot hajmi: 2.50 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

В учебном пособии раскрыты сущность понятий инновация, го- сударственная инновационная политика, рассмотрены их принципы и основные направления, а также глобальные тенденции развития инно- вационной деятельности.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Muallif: Э. Р. МАХМУДОВ
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o'quv qo'llanma
Adabiyot tili: kirill
Adabiyot hajmi: 2.69 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Многообразие и динамизм моделей развития в современной ми- ровой экономике вызывают большой теоретический и практический интерес к особенностям их организации и функционирования.
СТРАНОВЕДЕНИЕ

Muallif: Н.Каримова К.Имамназаров
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: o`quv qo`llanma
Adabiyot tili: kirill
Adabiyot hajmi: 5.31 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Китай – одна из самых динамично развивающихся стран мира, играющая огромную роль в современных региональных и глобальных процессах, и, в то же время, это и одна из древней- ших цивилизаций мира.
Adabiyotshunoslik

Muallif: Xalliyeva G.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.17 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o‘quv qo‘llanmada adabiyotshunoslik fani va uning dolzarb mummolari shu bilan birga kitobxon va badiiy asar o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik masalalari xorij tajribasi asosida tahlil va talqin qilingan.
Arxivshunoslik

Muallif: Is‘hoqov M. Alimova R.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 0.77 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

“Arxivshunoslik” nomli ushbu qo‘llanma oliy ta’lim tizimining tarix yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan.
English for orientalists

Muallif: Rahmonberiyeva K.S.
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 6.03 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o‘quv qo‘llanma g‘arb tili (ingliz tili)dan amaliy dars mashg‘ulotlari hamda mustaqil ishlari uchun mo‘ljallangan.
Jaxon tarixi

Muallif: Abdullayev U.A
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.40 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o‘quv qo‘llanmada Jahon tarixining qadimgi davriga oid ma’lumotlar, ya’ni davlatlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy rivojlanishiga doir masalalar keng yoritib berilgan.
G'arb falsafasi tarixi

Muallif: Po'latova D.A Ro'zmatova G.M
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.90 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O‘quv qo‘llanma oliy ta’lim davlat standarti asosida fanning namunaviy o‘quv dasturiga mos ravishda “5120800 – Sharq falsafasi va madaniyati” ta’lim yo‘nalishi hamda “Falsafa” ta’limi bakalavrlari uchun tayyorlangan.
Koreys tili - 1

Muallif: Saydazimova U.T Kim Ye.V Say L.D Choy So Yong
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 1.43 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Mazkur o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarida “Filologiya va tillarni o‘qitish (koreys tili)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha tahsil oluvchi 1-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.
Sharq falsafasi va madaniyati tarixi

Muallif: D. Po‘latova M.Qodirov J.Sulaymonov
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 4.54 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O‘quv qo‘llanma Oliy Ta’lim Davlat Standarti asosida fanning namunaviy o‘quv dasturiga mos ravishda Sharq falsafasi va madaniyati ta’limi bakalavrlari uchun tayyorlangan.
Hindiy tili me'yoriy grammatikasi

Muallif: Shomatov O.N
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 1.87 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Ushbu o'quv qo'llanmaning birinchi qismi o'zbek tilida dastlabki marta tayyorlangan holda hindiy tilining to'liq fonetik kursi va morfologiya doirasidagi ot, sifat, son va olmosh so'z turkumlariga oid nazariy matreiallar ko'rsatilgan
English for historians

Muallif: Rahmonberdiyeva K.S, Alimjanova A.S
Nashr etilgan yili: 2017
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 4.73 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy tili 1

Muallif: Mannonov A.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.95 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy tili 2

Muallif: Shokirov O.Z
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: lotin
Adabiyot hajmi: 7.44 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Корейский язык 1

Muallif: Yun Te Yong, Kim O.A, Mirkamilova M.D, Shakirova N.B
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 7.07 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Корейский язык 2

Muallif: Yun Te Yong, Pan L.A, Say L.D, Sogdiev B.T
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 5.74 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Xorijiy sharq mamlakatlari geografiyasi 1 qism

Muallif: Azizova F.V
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 3.86 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Afg'oniston xalqlari folklori va mumtoz adabiyoti tarixi

Muallif: Mannonov A.
Nashr etilgan yili: 2001
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 4.90 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Buxgalteriya hisoboti va audit

Muallif: Radjapov A.A
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 5.78 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Введение в спецфилологию

Muallif: Kim V.N, Kim E.V, Kim O.A
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.75 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Внешнеполитические ориентиры Республики Узбекистан

Muallif: Kasimov A.
Nashr etilgan yili: 2000
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.53 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy so'zlashuv tili

Muallif: Mannonov A.M, Shokirov O.Z
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 3.21 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Yengil atletika

Muallif: Normurodov A.N
Nashr etilgan yili: 2002
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.84 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Koreya falsafasi

Muallif: Ahmedova M.A, Xan V.S
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 4.75 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Методика преподавания Корейского языка

Muallif: Kim V.N, Kim E.V, Em A.P
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.23 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Мировая экономика

Muallif: Maxmudov E.R
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.54 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Олимпийские игры

Muallif: Morgunova I.I
Nashr etilgan yili: 2007
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 4.12 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
O'rta Osiyo ilk shaharlari va davlatlari tarixidan

Muallif: Isxoqov M. Qudratov C. Qodirova D.
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 3.48 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Hindiston xalqlari adabiyoti

Muallif: Xodjayeva T.A
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.55 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Xitoy iqtisodiyoti

Muallif: Sattarov T.S, Sadibekova B.D
Nashr etilgan yili: 2006
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 6.94 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Dariy tili sintaksisi

Muallif: Shokirov O.Z, Umarova S.M
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 1.42 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Dariy tili Afg‘onistondagi rasmiy tillardan (pashtu-dariy) biri bo‘lib, o‘zining bir necha asrlik tarixiy taraqqiyotiga ega.
Fors tili leksikologiyasi

Muallif: Ahmadjon Quronbekov
Nashr etilgan yili: 2009
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Lotin
Adabiyot hajmi: 2.83 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

«Fors tili leksikologiyasi» fani fors tilini o‘rganuvchilar uchun o‘quv dasturida ko‘rsatilgan fanlarning uzviy bir qismi
Arab tili leksikologiyasi

Muallif: Qodirov T.Sh, Aliyev D.I
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 5.06 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Arab leksikologiyasiga bag'ishlangan mazkur qo'llanma arab grammatikasi asoslarini egallayotgan talabalarni arab leksikologiyasining nazariy-amaliy masalalari va vazifalari bilan tanishtiradi.
Лексикологтя современного турецкого языка

Muallif: Nazarova G.Sh
Nashr etilgan yili: 2003
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 1.35 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Предлагаемое пособие является первым опытом краткого систематизированного описания лексикологии современного турецкого языка.
Методика преподавания корейского языка и современные технологии

Muallif: Kim E.V
Nashr etilgan yili: 2013
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.22 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Новая история Афганистана

Muallif: Babaxodjayev M.
Nashr etilgan yili: 1997
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 0.716 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

Учебное пособие предназначено в первую очередь студентам Ташкентского Государственного института востоковедения.
Arab tili

Muallif: Orifxo'jayev N.M
Nashr etilgan yili: 2004
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.95 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin
Особенности развития стран среднего востока

Muallif: Xamidova K.K
Nashr etilgan yili: 2010
Nashriyot: Toshkent
Turi: O'quv qo'llanma
Adabiyot tili: Kirill
Adabiyot hajmi: 7.43 mb
Formati: pdf

Ko'chirib olish

O'quv qo'llanmaning to'liq hajmini TDSHI kutubxonasidan olishingiz mumkin